Ani kouř vás nedostane!

Kategorie: Dveře a design bytu

Popálení není jediným, a dokonce ani hlavním rizikem při požáru. Většina obětí podlehne otravě spalinami, nebo se přiotrávena není schopna dostat z dosahu požáru. Přitom lze šíření zplodin minimalizovat až zcela izolovat – stačí myslet na kouřotěsnou ochranu průchodů.

Kouřotěsnou úpravou lze vybavit naprostou většinu vyráběných dveří. Při výběru jejich vzhledu se tedy nemusíte nijak zvlášť omezovat. To, co získáte za toto zvýšení požární bezpečností svých vstupů a průchodů, je ochrana před otrávením se v případě požárů, což bývá nejčastější přímá a nepřímá příčina smrti.

Kouřotěsné dveře díky speciálnímu designu, díky instalaci se speciální kovovou zárubní s těsněním či s těsněnou zárubní SOLO a díky vysouvacímu prahu zajišťují ochranu proti průniku kouře. Zabraňují pronikání nejen studeného kouře, ale i kouře teplého až do 200 °C. A na tyto vlastnosti jsou testovány a certifikovány. Na jejich kouřotěsnost se můžete tedy nejen spolehnout, ale nasadit je i tam, kde je vyžadováno splnění norem ČSN 73 0810 a ČSN EN 13501-2+A1 o požární bezpečnosti a odolnosti staveb.

Ideálním řešením je použít kouřotěsnou ochranu jak pro vchodové, tak pro všechny interiérové dveře. Tím pádem nejen ochraňujete celek, ale v případě požáru ho i sektorově izolujete. Pokud není možné aplikovat tuto úpravu pro všechny dveře, pak je vhodné kouřotěsné dveře použít alespoň:

  • tam, kde hrozí zvýšené riziko požáru, kde se pracuje s otevřeným ohněm (např. kotelna domu);

  • oddělit jimi únikové cesty – tím pádem napomoci úniku;

  • uplatnit je coby vchodové dveře bytu v bytovém domě.

Kouřotěsnost není v konfliktu ani s většinou dveřních doplňků. Nemusíte se tedy obejít ani bez kukátka, samozavírání, dveřní zarážky, nalepovacích rámečků, bezpečnostního či panikového kování. Nejlepší variantou protipožární ochrany jsou protipožární dveře s kouřotěsnou úpravou, které zabrání nejen průniku spalin, ale také po jistou dobu odolají i přímému ohni.

Autor: Redakce

Diskuze

V diskusi se můžete mimo jiné poradit s našimi specialisty.

Napsat komentář

Zpět na výpis

Za odborné informace ručí

solodoor Interiérové dveře a zárubně atak Bytový design next Bezpečnostní dveře