Úvod Interierové dveře Interierové dveře Návod na montáž bezfalcových dveří

Návod na montáž bezfalcových dveří

Kategorie: Interierové dveře

Bezfalcové dveře jsou velmi elegantním řešením pro moderní interiéry. Na rozdíl od falcových dveří, kopírují rovinu zárubně a doléhají na ni zcela přesně a bez jakéhokoliv přesahu. Dveře a zárubeň jsou tedy v jedné rovině a tvoří tak velmi čistý a elegantní design.

Bezfalcová zárubeň je osazená skrytými závěsy (panty) seřizovatelnými až ve třech směrech, což při správné instalaci zajistí, že dveře hladce zapadnou do zárubně a vzniklá spára je po celém obvodu souměrná. Instalace bezfalcových dveří rozhodně není snadná. Tyto dveře musí hladce zapadnout do zárubně a obvodová spára musí být po celém obvodu souměrná. Neodborně provedená montáž může způsobit vážné závady. Pokud máte možnost, svěřte montáž bezfalcových dveří do rukou zkušených odborníků.

První fázi montáže představuje montáž zárubně:

Při vybalování zakoupené zárubně zkontrolujte, jestli balení obsahuje všechny součástky, potřebné k montáži a jestli jsou všechny dodané díly nepoškozené. Prvním krokem montáže bude slepení rohů záklopových obložek disperzním lepidlem a následné zajištění excentry. Rohy obložek pečlivě vyrovnejte a slepené spoje nechte vytuhnout.

Založte „lodičku“ do drážky v šikmém řezu zárubně a naneste lepidlo na šikmý řez obložky. Pak zárubeň složte k sobě a rohy obložky spojte excentrem. Pak ještě zkontrolujte, jestli je zárubeň složená přesně a rohy spojte ocelovými úhelníky. Doporučujeme znovu zkontrolovat přesnost složení zárubně a případné nepřesnosti doladit.

Interiérové bezfalcové dveře

 Vsazení zárubně:

Smontovanou zárubeň po zatuhnutí lepidla osaďte do stavebního otvoru, pomocí montážních rozpěrek vyrovnejte a pomocí expanzní montážní pěny zafixujte. Vodováhou pečlivě zkontrolujte přesnost uložení zárubně. Vždy je nutné dodržet dobu vytvrzení pěny dle návodu. Když montážní pěna dostatečně zatuhne, sestříhněte těsnění pod úhlem 45 stupňů a založte ho do drážky po obvodě zárubně.

 Montáž pantů:

Začněte montáží spodního dveřního pantu, pomocí přiložených vrutů.  Součástí zárubně jsou zpravidla vyfrézované otvory – drážky, určené pro montáž skrytých pantů dveří. Pomocí vrutů, které jsou součástí balení, přišroubujte do spodního vyfrézovaného otvoru zárubně kotvící plech. Pant zárubně přišroubujte přes excentr metrickým šroubem ke kotvícímu plechu, poté zajistěte šrouby. Stejným způsobem namontujte i druhý pant. Spodní dveřní pant nasaďte do dolního pantu zárubně, přibližujte k hornímu připravenému pantu a zasuňte dveřní pant do frézovaného otvoru dveří, poté dveřní pant přišroubujte pomocí přiložených vrutů. Nyní je důležité dobře seřídit uzávěr a to tak, aby mezery mezi dveřmi a zárubní byly stejné.

panty k bezfalcovým dveřím

Stranové seřízení: Nastavte seřizovací šroub imbusovým klíčem – otáčením vlevo k závěsové straně mezeru zmenšíte a otáčením vpravo ke straně zámku mezeru zvětšíte.

Výškové seřízení: Zajišťovací šrouby lehce uvolněte klíčem. Seřizovacím šroubem (excentrem) s klíčem nastavte výškové ukotvení dveří: otáčením vlevo dveře zvedáte nahoru, otáčením vpravo polohu dveří snížíte. Po nastavení zajišťovací šrouby opět pevně dotáhněte.

Seřízení přítlaku: Zajišťovací šrouby lehce uvolněte klíčem. Dveře nastavte do odpovídající pozice a opět pevně dotáhněte zajišťovací šrouby. Na závěr montáže přiložte na seřizovací šrouby krytky a přišroubujte je pomocí přiložených vrutů.

Plocha dveří i obložky zárubně nutně musí být v rovině.

Na závěr ještě namontujte do drážky v ostění záklopové obložky. Pro tuto montáž použijte silikonový tmel.

Bezfalcove dveře montáž

 Montáž kliky, kování, případně zámku je samostatnou kapitolou – při montáži postupujte podle návodu kliky, kování a zámku, které jste si vybrali. Tyto montážní postupy se totiž řídí typem kliky a zámku.

Montáž bezfalcových dveří patří k těm složitějším postupům. Při montáži svépomocí může dojít k poškození dveří nebo zárubní. K fatální chybě může dojít už při zaměření. Proto vám doporučujeme přenechat zaměření i samotnou montáž interiérových dveří a zárubní odborníkům. Certifikované specialisty vám rádi doporučí dodavatelé vašich nových dveří. Odborná montáž se vám vyplatí také kvůli uznání případné reklamace.

Rada na závěr: Interiérové dveře je možné montovat do odvětraných a vysušených prostorů s relativní vlhkostí 30 – 50%. Rozdíl teplot mezi jednotlivými oddělenými prostory nesmí být větší než 10° C. Vyšší či nižší vlhkost, případně větší rozdíl teplot může způsobit nevratnou deformaci a poškození dveří.

Autor: Lenka

Diskuze

V diskusi se můžete mimo jiné poradit s našimi specialisty.

Napsat komentář

Zpět na výpis

Za odborné informace ručí

solodoor Interiérové dveře a zárubně atak Bytový design next Bezpečnostní dveře