Protipožární dveře

Kategorie: Interierové dveře

Zcela specifickou skupinu speciálních dveří tvoří dveře protipožární. Mají jasný cíl – udržet případný požár za sebou a neumožnit mu rozšířit se do zbylé části bytu nebo domu. Mají zcela specifickou vnitřní konstrukci a rozhodně je třeba je kupovat od odborných výrobců, kteří řádně ručí za jejich kvalitu a mají výrobky řádně certifikované.

Protipožární dveře, SOLODOOR

Protipožární dveře zajistí, že plameny zůstanou za dveřmi

Dveře s protipožární vlastností mají speciální vnitřní konstrukci a použité materiály, jejichž složení si každý výrobce chrání jako výrobní know-how. Standardně jde o sendvičový systém složený z vnitřního konstrukčního rámu a dveřní výplně, která je tvořená požárně odolným  materiálem. Dekorativní vnější plášť pak dává dveřím dekor. U mnohých výrobců je možné vzhledově sladit tyto specializované dveře s ostatními interiérovými dveřmi tak, aby nebylo na první pohled patrné, že tyto dveře plní funkci navíc.

Protipožární dveře samozřejmě musí splňovat normované hodnoty. Ty se označují EI /EW 30, nebo EI /EW 45 a vyjadřují odolnost proti účinkům ohně po dobu 30 nebo 45 minut, což by měla být doba dostačující pro bezpečné opuštění budovy. Ve značení požárně odolných dveří se ale nachází mnoho dalších znaků a písmen, které zde neuvádíme, ale o jejich významu je potřebné se vždy při výběru protipožárních dveří poradit s odborníkem.

Každý výrobce své protipožární dveře musí podrobit testování v autorizované zkušebně a na základě výsledků testů získává potřebné certifikáty. Během testování odolávají zkoušené dveře a zárubně vysoké teplotě, která v 30. minutě dosahuje hodnoty okolo 850 °C.

20. minuta zkoušky protipožárních dveří, Požární zkušebna  PAVUS, a.s.

20. minuta zkoušky protipožárních dveří, Požární zkušebna PAVUS, a.s.

Prohoření dveří po 45. minutě zkoušky, Požární zkušebna  PAVUS, a.s.

Prohoření dveří po 45. minutě zkoušky, Požární zkušebna PAVUS, a.s.

Zárubeň – důležitá součást protipožárních dveří

Samozřejmostí je fakt, že protipožární dveře se osazují do speciální protipožární obložkové či kovové zárubně. Ve vzájemném spojení s dveřmi musí projít náročným testováním na základě platných evropských norem.

Kouřotěsné dveře

Protipožární dveře mohou splňovat i kouřotěsnou odolnost, což znamená, že jsou odolné proti průniku studeným a teplým kouřem (Sa, Sm). Podmínkou pro použití dveří kouřotěsných je použití těsněné zárubně SOLO nebo speciální kovové zárubně s těsněním, které u klasické kovové zárubně nebývá automaticky. Na rozdíl od standardních požárně odolných dveří, mají ty s kouřotěsnou úpravou zabudovaný vysouvací mechanický práh, který zajistí úplné utěsnění průchozího otvoru proti vniknutí kouře.

Pro protipožární dveře chtějte rodný list!

„Obecně platí, že všechny protipožární dveře mají mít svůj tzv. rodný list, který je laickým označením pro Protokol o montáži a kontrole provozuschopnosti požárního uzávěru a jde o zákonný požadavek z pohledu požárního zabezpečení. Protipožární dveře pak podléhají každoroční povinné kontrole.“ Martin Dozrál, generální ředitel SOLODOOR, a.s., českého výrobce protipožárních a jiných interiérových dveří a zárubní

Martin Dozrál, generální ředitel SOLODOOR, a.s., českého výrobce protipožárních a jiných interiérových dveří a zárubní

Naprostým standardem bývá, že dveře nemají jen protipožární funkci, ale tato vlastnost je propojena s funkcí bezpečnostní, protihlukovou anebo s klima odolností. Tyto dveře určitě nepatří k těm levným dveřím, ale jejich použití je zcela specifické a hlavně opodstatněné.

Autor: Redakce

Diskuze

V diskusi se můžete mimo jiné poradit s našimi specialisty.

Napsat komentář

Zpět na výpis

Za odborné informace ručí

solodoor Interiérové dveře a zárubně atak Bytový design eclisse Pouzdra pro posuvné dveře